Certificat digital


Certificat Digital

Degut a la seva obligatorietat, per a la recepció de notificacions d’empreses i autònoms és imprescindible l’obtenció del certificat digital gairebé per a qualsevol tràmit amb Hisenda o la Seguretat Social.

Amb el teu certificat podràs accedir a les notificacions d’Hisenda, institucions autonòmiques, trànsit, ajuntament i Seguretat Social, entre altres organismes.

El nostre despatx t’ofereix les diferents formes d’obtenir el teu Certificat Digital:

 

FNMT - Real Casa de la Moneda

Persona física *

Honoraris: 25€ + IVA

Taxes: 0€

* El/la interessat/ada haurà de personar-se a la TGSS o Agència Tributària per a identificar-se i signar.

 

Persona jurídica

Administrador únic o Solidari

Honoraris: 25€ + IVA

Taxes: 29,04€

Altres formes jurídiques

Honoraris: 25€ + IVA

Taxes: 16,94€


Camerfirma - Certificado Digital

Persona física

Honoraris: 40€ + IVA

Persona jurídica

Honoraris: 80€ + IVA

A més de l’obtenció del certificat digital et podem ajudar a instal•lar-ho, i donar-ho d’alta a efectes de notificacions en els diferents organismes.