Enrique García Rodríguez


Enrique García Rodríguez

Advocat

Àrea d’especialització – Dret Mercantil Tributari i Administratiu

Idiomes: Castellà, català i anglès.

Cada vegada més centro la meva activitat professional en l’àrea del Dret Mercantil i Societari, però sense desvincular-me de la resta de branques del Dret que engloben la gestió diària de qualsevol empresa (fiscal, administratiu, civil,…). Al capdevall porto tota la vida en això. Vaig començar arxivant i fent gestions pel carrer i ara coordino l’Àrea Jurídica del despatx.

La meva especialització acadèmica en Dret Tributari em permet donar als termes jurídics una visió més àmplia. No entenc que avui dia es puguin comprar o vendre immobles, signar contractes, o fins i tot planificar o acceptar una herència, des d’una òptica merament jurídica, sense valorar les implicacions i conseqüències fiscals que deriven de qualsevol operació econòmica.

Com més experiència acumulo, més conscient sóc de les meves pròpies limitacions. Tot és cada vegada més complex i evoluciona amb major rapidesa. La col·laboració multidisciplinària és clau, el treball en equip no només és necessari, és imprescindible.

A nivell personal, potser una mica antiquat, sóc encara dels que creuen en valors com l’honestedat i l’amistat.

Entre les meves aficions, la lectura i el partit dels dijous amb els amics, que no falti.