Àrees de Treball


Àrees de Treball

Donem assessorament i suport a les seves consultes relacionades amb l’àrea laboral, fiscal, comptable i jurídic mercantil.

LABORAL

Assessorem sobre les millors opcions de contractació laboral.

Gestionem nòmines, altes i baixes i quitances de la seva empresa.

Analitzem i assistim en conciliacions i judicis.

Representem en Inspeccions de Treball.

Assessorem en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

Aconsellem i tramitem prestacions i pensions (jubilació…)

Tramitem tot lelrelacionat amb Empleats de la Llar.

FISCAL / COMPTABLE

Elaborem i presentem els impostos optimitzant els avantatges existents.

Donem consells per al dia a dia de la seva empresa i per a realitzar una planificació fiscal adequada a les seves necessitats.

Representem en Inspeccions Tributàries.

Elaborem la comptabilitat de la seva empresa en el seu domicili o a les nostres oficines.

Ajudem i gestionem en matèria fiscal i comptable.

Confeccionem i presentem llibres i Comptes Anuals.

Realitzem declaració anual de la Renda, aconsellant sobre opcions d’estalvis fiscal.


JURÍDIC

Som punt PAE per a la creació express d'empreses.

Creem tot tipus d'empreses.

Aconsellem i redactem modificacions societàries (estatuts, fusions, dissolucions…).

Protegim el seu patrimoni assessorant sobre herències, testaments, protocols familiars.

Analitzem, aconsellem i redactem contractes d'arrendament, mercantils i civils.

GESTORIA

Gestionem transferències de vehicles, duplicats permisos de conduir.
Assessorem i tramitem permisos de treball i residència, nacionalitat.
Sol·licitem certificats de naixement, defunció.

Oferim assegurances de negoci, responsabilitat civil i particulars.


FIRMA DIGITAL

Com a Despatx Oficial col·laborador de Camerfirma Certificat Digital, podem facilitar-li un certificat digital de signatura electrònica, vàlid per a la tramitació dels seus expedients davant organismes oficials.