Certificat digital


Certificat Digital

Degut a la seva obligatorietat, per a la recepció de notificacions d’empreses i autònoms és imprescindible l’obtenció del certificat digital gairebé per a qualsevol tràmit amb Hisenda o la Seguretat Social.

Amb el teu certificat podràs accedir a les notificacions d’Hisenda, institucions autonòmiques, trànsit, ajuntament i Seguretat Social, entre altres organismes.

El nostre despatx t’ofereix les diferents formes d’obtenir el teu Certificat Digital:

 

FNMT - Real Casa de la Moneda

 

L’/La interessat/da haurà de personar-se a Hisenda o Tresoreria per a identificar-se i signar.

 

Persona física – No autònom/a         35,00 € + IVA

Persona física – Autònom/a               35,00 € + IVA

Representant persona jurídica        35,00 € + IVA + 29,04 € (Taxes FNMT)

 


Camerfirma - Certificado Digital

 

Es tramita des d’AGL

 

Persona física – Autònom/a o no       74,00 € + IVA

Representant persona jurídica         103,00 € + IVA

 

A més a més de l’obtenció del certificat digital et podem ajudar a instal.lar-ho i donar-lo d’alta a efectes de notificacions als diferents organismes.